قدم زنان زیر عرشه


اضافی و بی اهميت ...

 

وجود من توی خيابون .. اکيپ های دست جمعی .... پاتوق های به اصطلاح معروف ... همون قدر مسخرست .. که لبخند نامزدهای رياست جمهوری روی عکس های تبليغاتی ...


Rusalka
Rusalka