قدم زنان زیر عرشه


 

 

Cry baby cry ...
Make your mother sigh
She's old enough to know better
So cry baby cry.

 

At twelve o'clock a meeting round the table
For a seance in the dark
With voices out of nowhere
Put on specially by the children for a lark.

Cry baby cry

 

 

CRY BABY CRY                            BEATLES

 

 

بدون هيچ دليلی

امشب

فقط اين اهنگ ..

از همه بيشتر و بيشتر اين چند جمله ..

At twelve o'clock a meeting round the table
For a seance in the dark
With voices out of nowhere

Cry baby cry

Cry  baby cry

Cry baby cry

Cry baby cry

..Cry  

                                                                                                                                                                                                


Rusalka
Rusalka