قدم زنان زیر عرشه


 

من هر وقت پاتيناژهای دو نفره رو نگاه می کنم ..

فکر می کنم هر لحظه ممکنه اون دو نفر با اون لباس های رنگينشون با محدوده ی تماشاچی ها بر خورد کنن ..

 

من همیشه فکر می کنم  دختر بچه های کوچيک وقتی اشغالای جيبشون رو خالی می کنن ..

در واقع اون اشغالا  گلهای رزی هستن که خشک شدن ..

اخه هميشه من می شنوم که اون موضوع رو به پدر بزرگ هاشون توضيح می دن ..

 

من گاهی نمی فهمم چرا گاهی دلم برای همه تنگ می شه ..

 

اما ميدونی وقتی با اون خداحافظی کردم ..

دلم براش خيلی تنگ شد .. خيلی ..

 

 


Rusalka
Rusalka