تير چراغ برق

 

پوشيدن لباس سفيد توي خيابون ...

حرف زدن  در حين اينکه داری از سربالايی می ری بالا ..

ذغال ..

کاغذ کاهی ..

نور آفتاب ..

موسيقی ..

سايه ی دست های کشيده و بلند ...

صحبت ..

صحبت های بیهوده ..

صحبت های با هوده ..

ادمای بيهوده ..

ادمای با هوده ..

پاييز ..

موسيقی ..

برگای زرد روی کولر ..

کولر روی شيروونی شيب دار مسی رنگ ...

 

تير چراغ برق بر فراز آسمان ..

اما با اين تفاون که اين بار آسمون زيباست حتی بر فراز تير چراغ برق ... .

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حامد

کلی غلط املايی کاشف به عمل اومد... و به خاطر این روحیت تبريک می گم.

Donroby

من کفم بريده..اينجا چرا اين شکلی شده؟؟؟خب..اوووم...قشنگه....مخصوصا تقارنش حالا کاره کی هست؟؟

Donroby

من بعد از تحقيقو تفحص!! فک ميکنم اينجا خودش اينجوری شده باشه؟؟؟اما چرا بعضيا شده بعضيا نشده؟؟اين جا persianblog ديگه بيشتر انتظار نميره ازش

Gelareh

اوهوم...بد تموم شد اما خوب بود...

depress

قشنگ بودن تير چراغ برق به همون اندازه برام غير قابله درکه که وقتی به دنيا اومدم زندگی به نظرم اومد

Lu natic

موسيقی... و باز موسيقی...

masih

خيلی مخلسيما

aliirezaa

منظره های جالبی هستند ... فقط من اگه بودم اسم اين متن رو به جای « تير چراغ برق » می گذاشتم « اين بار آسمون » :) ...

proof

قدر دانی از طرف يه رفيق ! ممنونم رفيق

Pendar

آره حتمن! راستی٬ وقتی کامنت می دی٬ بهhttp://www احتياجی نيست. چون خودش اتوماتيک يه http:// برات می زاره.