به خواب می روی به خواب می ..

و آن وقت که بیدار شدم Sirène* دیگر رفته بود. تنین آوازش اما همچنان بین صخره ها رقصان بود و او کنارم خوابیده,بوی نیلوفرهای آبی را داشت. دریاچه آرام بود و من نیز آغاز بوسه هایم بود.کم کم بیدار خواهد شد .. 

 

 او با نیلوفرهای آبی آمد

من فقط نگاهش می کردم

تا آنوقت که سلطان دریاچه ی نیلوفرها او را بلعید

و سالها ماند آن زیرها

من سرگردان آب ها شدم , به زیر

ماهی سیاه کوچک هم در پی دریا بود

گفتم باشد تو هم می مانی به آن کمد چوبی اسرار آمیز مالیخولیای کودکی که هیچ وقت واقعی نشد

 برویم , بزنیم به دریا

 وه که چه عظیم بود

او افتاد به نهنگ ها و من به ملوان ها

گفتم ماهی سیاه کوچک , داستان ها می گویند از نهنگ ات خواهی گریخت

از من اما آیا چیزی شنیده ای ؟

 چه خواهم شد ؟

 اینجا دریاست و ملوانها ساعاتی ترسناک !

 

گفت :

دلتنگ دریاچه ها خواهی شد

نهنگ قورت ات می دهد

در مرداب های لرن* رها می شوی

از سرهای هیرن* بالا می روی و از هر هفت تایش سرزمینی را می جویی که از آن نیلوفر های آبیست

او آنجاست

از ششمین سر هیرن در شمالی ترین نقطه ی مرداب سرزمین او پیداست

هرکول از راه خواهد رسید

با یک ضربه هفت سر او را جدا خواهد کرد

و تو در حالی که چشمانت همچنان به سوی نیلوفرهاست به انتهای مرداب  فرو خواهی رفت

- خواهم مرد ماهی سیاه کوچک پس خواهم مرد ..

  امان بگیر !

آن وقت که نیمی از بدنت پر است از آب مرداب ها

هرکول تو را باز می یابد  

به گمان آنکه تو Deianira* ی او هستی

آب ی روان, جاری و سیاه از دهانت سرازیر می شود

و آنقدر بی وقفه و با فشار که خدایان بر هرکول خشم نازل کرده از خشکسالی ناگهانی خبر می دهند

هرکول آگاه شده, تو را به  Sirène خوش آواز می سپارد

تو رنگ پریده, لرزان, خیس فقط از دریاچه ی نیلوفر های آبی می گویی

و  Sirène فقط آواز می خواند

آنقدر که به خواب می روی

به خواب می روی

به خواب می ..

 

 

 

-

   

Sirène جانور افسانه ای بسیار خوش آواز با سر و بالاتنه ی زن و باقی اندام ها مانند پرنده یا ماهی .

Lerne لرن, مردابی در آرگولید که هیدر مار افسانه ای هفت سر در آن می زیست .

Hydre هیدر, مار افسانه ای هفت سرم که در سردابهای لرن می زیست.هر یک از سرهایش پس از جدا شدن دوباره می رویید. هرکول هر هفت سر را به یک ضربت جدا کرد و او را کشت .

Deianira همسر سوم هرکول

 

 -

 پگاه- .

 

/ 3 نظر / 30 بازدید
...

...

حامد

عالی بود، کیف داد.

ستاره

گفت : دلتنگ دریاچه ها خواهی شد ...........