من عربده کشيدم :

من اون دريچه ها رو ديدم ..

اما اونها روی من خاک ريختند..

 

وقتی در حال نگاه کردن به اون پسرک کوچيک بودم که با شور وشوق برای هزارمين بار  قاشق و چنگالش رو کنار هم جفت می کرد ..

فرياد زدم ببينـــــــيد ..

شوق اين پسرک يه دريچه است ..

اما اون ها روی من خاک ريختند ..

 

حتی وقتی که در امتداد اون خيابون سنگفرش شده ..

هيجان رو تجربه می کردم ..

اونها روی من خاک ريختند ..

 

وقتی بين خيابون های نمناک تنهای تنها قدم می زدم ..

و اميدوار بودم يکی بياد و منو پيدا کنه ..

اونها روی اميد من هم حتی خاک ريختن ..

 

وقتی فرياد زدم سرباز سربی بی سرم را به من برگردونن ..

اونها روی من خاک ريختند ..

 

خواستم تا استادی که ديوانه اش بودم ..

و به تازگی منو به خونه اش دعوت کرده بود ..

ببينم ..

اما اونها روی من خاک ريختن .. 

 

با اين حساب خواستم بگم :

متاسفم که نتونستم بيام ..

خيلی متاسفم ..

اما اونها روی من خاک ريختن ..

 

در حالی که تا نيمه در خاک فرو رفته بودم ..

فرياد زدم ..

ممکنه فکر کنيد من يک خيال پردازم ..

اما من تنها نيستم ..

اميدوارم يک روز تو هم به ما بپيوندی و دنيا هم يکی از ما بشه ..

و ارزو کردم که يک بار ديگه بتونم اين آهنگ رو گوش بدم ..

اما اونها باز هم روی من خاک ريختن ..

 

اما مهم نيست ..

آخه اونها يه مشت حروم زاده ان ..

در هر حال من هنوز هم عقيده دارم که اون دريچه ها رو ديدم ..

و دريچه های زيادی هم هنوز نديده ام !

چونکه استادم با چند شاخه گل اومد کنارخروارهای خاک ..

و گفت من درست حدس زدم و اون از کفشدوزک خيلی خوشش مياد ..

و من فهميدم که اون به من ايمان داره .. (يعنی شايد !)

و اين باعث شد بفههمم که زنده ام .. !

آخه ميدونيد اون خيلی جديه ..

خيلی ..

خيلی ..

اما من فکر می کنم به همون اندازه هم مهربون و حساسه !

فقط ازم قول گرفت که ديگه جورابام و لنگه به لنگه نپوشم و برم مدرسه ..

گفت وقتی رفتم خونه شون با هم چايی می خوريم ..

و اون همه ی کتابهاش رو  بهم نشون می ده ..

 

من از زير خروار های خاک خودم رو کشيدم بيرون ..

چون به خورشيد ایمان دارم ..

و همچنين به دريچه هايی که وجود دارند ..

 

 

 

 

 

 

/ 13 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
havaanavard

از خودتونه رفيق با ایمان؟

proof

بيا با هم کمک کنيم...خاک هارو از رو اميدت برداريم......من باز بيلم رو اوردم..اما اگه پايه دست خالی هستی....خيالی..نيست با دست خاکها رو ميريزيم..اونور.....و اونوقت...يکی پيدات ميکنه

Pendar

آفرين! آخرشو عمرن نمی تونستم حدس بزنم. سير داشت. ادامه بده. خودتم خوب بتکون!

proof

جورابايه لنگه به لنگت......چه رنگی هست حالا؟؟اگه يکيش ابيه حتما..اون رو بپوش باشه؟

in da jail ~PsYchO

حرومزاده ها حاصل يه شهوت هيجان انگيزن...شايدم يه عشق پاک...................................

dao

اينو بيش از ۱۲ بار خوندم.اخرش هم نوشتمش توی دفترم.و هر بار يخ کردم........ يه چيزی می لغزيد توی دلم.اولش مثل سرما بود و گرسنگی و وقتی می رسيدم به ته نوشته٬ياد افتابگردونهای ونگگ می افتادم.انگار تو رو می ديدم که به جای چشمات دو تا افتابگردون توی صورتت داری٬و دل من هم يه مذرعه ی افتاب گردون می شد

dao

من زير خاک بودم٬اونها روی من خاک ريخته بودند و من حتی فرياد نکشيده بودم.من سکوت کرده بودم...... من ضعيف بودم و اين ضعف ازارم می داد...... و نوشته ی تو يه دريچه بود...... من فهميدمش ( يا فکر کردم که فهميدم ) ...... معجزه هر لحظه اتفاق می افته و تو٬با ايمانی که به دريچه ها و خورشيد داشتی٬امروز در دنيای من معجزه کردی٬اغراق نمی کنم....